Online Danışmanlık Hakkında

Günümüzde teknolojinin ve iletişim seçeneklerinin artması yeni uygulamalar da getirebilmektedir. Ancak ruhsal sağlık gibi bir konuda online alınacak bir hizmet ile ilgili bilinçli ve titiz olunması gerekmektedir. Bir çok internet sitesinde “online terapi” başlığı altında bir hizmet sunumundan söz edilmektedir. Ancak bilinmesi gereken şudur ki; terapi veya psikoterapi, terapist ile hasta arasında zihinsel, duygusal ve“Online Danışmanlık Hakkında” yazısının devamını oku

Fobi (Fobik Bozukluk)

          Fobik bozukluk da (phobic neurosis) bir nevrotik bozukluk türüdür. Aslında gerçek anlamda önemli bir tehlike arzetmeyen bazı nesne veya durumlardan mantığa uygun olmayan biçimde bir aşırı korkma olarak gözlemlenir. Örneğin karanlık, yükseklik, kapalı yer, sokağa çıkma, gemi, uçak vb. den aşırı korkma veya zararsız hayvan, nesne ve kişilerden aşırı korkma gibi sayısız korku türü“Fobi (Fobik Bozukluk)” yazısının devamını oku

Psikoterapi Nedir?

          Kelime anlamıyla ‘ruhsal tedavi’ demek olan psikoterapi, insan ruhsal hastalık ve sorunlarının bir psikoterapist tarafından ilgili yöntem ve teknikleri kullanılarak tedavi edilmesidir. Psikoterapi, biyolojik tedaviden (ilaç tedavisi vb. gibi) farklı olarak terapistle hasta arasında bir zihinsel ve duygusal iletişim ve etkileşim modelidir. Ayrıca biyolojik tedavide hastalık belirtilerinin (semptomlarının) ortadan kaldırılması hedeflenirken, psikoterapide ise hastalığın“Psikoterapi Nedir?” yazısının devamını oku

Ergenlik Dönemi Nedir?

Ergenlik dönemi birçok boyutuyla çok kapsamlı ve ayrıntılı ele alınabilecek bir konudur. Ama ne yazık ki uzun yazı ve kitap vb. yayınları birçok kişi okumuyor. Ancak bu gelişimsel döneme dair ben de dahil birçok meslektaşım farklı yollarla çok soru alıyoruz. Bu dönemle ilgili kısa spot bilgilendirmelerin de işe yarayabileceğini düşünerek yazdığım bu kısa bilgi yazısının“Ergenlik Dönemi Nedir?” yazısının devamını oku

İnsan Yavrusu

            Biz onlara kısaca ‘bebek’ de deriz. Bunlar yaklaşık dokuz ay kadar bir süre anne karnında beslenip büyüdükten sonra, dışarı çıkmaya karar verirler. Bu kararı verirken de kimseye danışmazlar ve bazen de öyle olmadık zamanda çıkmak isterler ki, bekleyenlerin eli ayağına dolaşır.             Neyse, böylece doğum dediğimiz olayla dünyaya gelirler ve çok özel bir karşılama“İnsan Yavrusu” yazısının devamını oku

İşyerinde Stres ve Başaçıkma Yolları

Uzm. Psikolog Bülent Korkmaz Stres Nedir?          İnsan organizması iç ve dış ortamla sürekli bir etkileşim-iletişim durumundadır. Her an aldığı bu uyaranlar, iletiler birer etken olarak, belli bir ölçü ve sınırdan sonra organizmanın uyumunu bozarlar ve bu da organizmanın farklı yapı ve işlevlerini etkiler. Organizma denge, düzen ve uyum arama çabasına girer ve bu duruma“İşyerinde Stres ve Başaçıkma Yolları” yazısının devamını oku

Sağlık Personeli Planlması

Uzm. Psikolog Bülent Korkmaz GİRİŞ          Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer almaktadır. Gelişmiş ülkelere baktığımızda planlamanın her alanda çok önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi Hizmet Sektöründe de bu böyledir. Bu çalışmada  Sağlık Personel Planlaması incelenmeye çalışılmıştır. Bir hizmet sektörü olan sağlık sektöründe de planlamanın önemli olduğu kabul edilmektedir. Gelişmekte olan“Sağlık Personeli Planlması” yazısının devamını oku

Özürlülere Mesleki Rehberlik

Uzm. Psikolog Bülent Korkmaz       GİRİŞ           Özürlü olmayanlarda mesleki yöneltmede en önemli soru “hangi meslek?” sorusu iken, özürlülerde ise bu soruya gelmeden bir mesleğe yöneltilip yöneltilememesi konusu tartışılmak durumundadır. Ancak ondan sonra hangi meslek sorusunu sorabilmekteyiz. Ayrıca özürlü bireylerde özürlü olmayanlara oranla seçilebilecek olası meslek sayısının da sınırlı olması durumu zorlaştırmaktadır.          Böyle bakıldığında“Özürlülere Mesleki Rehberlik” yazısının devamını oku

Üniversite Öğrencilerinin Psikososyal Özellikleri

Uzm. Psikolog Bülent Korkmaz GİRİŞ Problem          Gelişmiş bir ülkede kalkınmanın en önemli motoru yetişmiş insan gücüdür. Bu insan gücünün yetiştirilmesi de büyük oranda üniversitelerce sağlanmaktadır. Üniversitelerde öğrenim gören gençlerin en iyi biçimde yetişmesi için de onların psiko-sosyal özelliklerinin iyi bilinmesi, farklı açılardan sorunlarının incelenmesi, eğitim sistemi ve öğrencinin birbirine uyumlandırılması ve dolayısıyla öğrencilerin uyumlarını“Üniversite Öğrencilerinin Psikososyal Özellikleri” yazısının devamını oku

Şikayet Etme Hastalığı

            Hastalık diyorum başlıkta, çünkü şikayet etmeyi gerçekten patolojik boyutta yapan önemli sayıda insanın var olduğunu düşünüyorum. Bunun psikopatolojisine girip, ruhsal analizini yapmayacağım burada. Ama bu insanlardan biraz söz edip içimdekileri dışa vurmak istedim sadece. Kimlerdir bu tipler? Ne yaparlar, nasıl davranırlar?             Öncelikle bu özel insan türünün, memnuniyetsizlikleri baş karakterleridir. Ne“Şikayet Etme Hastalığı” yazısının devamını oku