Paranoya

Paranoid bozukluk da bir psikoz (akıl hastalığı) türüdür. Şİzofreniye göre daha ender görülmektedir. Paranoid bozukluk daha çok kuşkucu hezeyanların (delusion) olduğu ve bunun sanrı (halüsinasyon) düzeyine varmasıyla karakterize bir bozukluktur. Hastalığın oluşumunda çocukluk döneminde başlayarak gelişen kişilik yapısındaki bozulmalar olduğu ve yine kalıtımsal ve psikososyal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Hastalık hezeyanlarının temelinde başkalarından (veya belli“Paranoya” yazısının devamını oku