Kişilik Bozuklukları

Kişilik bireyin diğer insanlarla iletişim ve etkileşiminde farklılaşmasına yol açan kendine özgü algılamaları, tepkileri, alışkanlıkları, tutumları ve davranışlarını içeren özellikler bütünüdür. Bu bütünlüğün bozulduğu, bireyin iç çatışmalarının onun davranış ve tutumlarına yansıdığı, böylece sosyal çevreye uyum gösteremediği durum genel olarak kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. Bu bozukluğun temelleri ve gelişimi çocukluk ve ergenlik döneminde olur ve“Kişilik Bozuklukları” yazısının devamını oku