Cinsel Bozukluklar (psikojenik)

Psikolojik kökenli cinsel bozukluklar üç ana başlık altında toplanabilir. 1.si Cinsel Kimlik Bozuklukları’dır. Bu başlık altında Eşcinsellik (homosexuality), Karşıtcinsellik (transsexuality), Karşıtgiysicilik (transvestizm), pedofili, zoofili, necrofili gibi bozukluklar sayılabilir. 2.si Cinsel Obje Seçimi Bozuklukları’dır. Örneğin; Fetişizm, Exibisyonizm (teşhircilik), Voyerizm (röntgencilik), Cinsel Sadizm, Cinsel Mazoşizm ve bunun gibi cinsel sapkınlıklar bu grupta yer almaktadır. 3.sü de Cinsel“Cinsel Bozukluklar (psikojenik)” yazısının devamını oku